Festive


Vi producerar avancerade och enkla fasadbelysningar, projektioner och dekorlösningar för det allmänna rummet.

Under juletider så levererar vi gärna klassisk slingbelysning tillsammans med programmerad ljud och ljus.