Svenska Kammarorkestern & Örebro Konserthus


Vi har under många år samarbetat med Svenska Kammarorkestern gällande turnéer och lokala produktioner. Xpecta har levererat utrustning och tekniker.

www.orebrokonserthus.nu