Bernadotte-jubiléet

Xpecta var total teknikleverantör till “Örebro 2010”. Bakgrunden till evenemanget är ett firande av det riksmöte som hölls i Örebro för 200 år sedan där Jean Baptiste Bernadotte valdes till svensk kronprins. Riksmötet i Örebro 1810 förändrade Sverige och markerar en ny tid. Här inleds en lång fredsperiod, fler av de viktigaste grundlagarna kom till under denna tid, tryckfrihetsförordningen, successionsordningen och vägen mot ett demokratiskt samhälle.

Hans Majestät Konungen var beskyddare av jubileet och en av talarna under kvällen. Förutom den kungliga familjen fick publiken även njuta av den Svenska Kammarorkestern följda av en rad artister.

www.kungahuset.se