Kulturkvarteret Örebro


Kulturkvarteret – En del av Örebro kommun.

Ett stort uppdrag där vi har installerat teknik för kulturkvarteret i Örebro.

Tack NCC för förtroendet.